PT Hotel Sahid Jaya International Tbk heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een omzet aan van 34.558,391 miljoen IDR, vergeleken met 30.996,602 miljoen IDR een jaar geleden. Het bedrijfsverlies bedroeg IDR 9.652,319 miljoen, tegen IDR 16.907,772 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg 12.549,408 miljoen IDR, vergeleken met 22.263,469 miljoen IDR een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg IDR 11,21, vergeleken met IDR 19,89 een jaar geleden.