PT Hotel Sahid Jaya International Tbk heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het volledige jaar rapporteerde het bedrijf een omzet van 69.422,74 miljoen IDR, vergeleken met 55.621,39 miljoen IDR een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg IDR 41.782,29 miljoen, tegen IDR 51.932,29 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg IDR 33,03, tegen IDR 42,04 een jaar geleden.