PT International Development Corporation Limited heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 september 2023. Voor de periode wordt verwacht dat de groep een winst zal boeken van niet meer dan ongeveer HKD 286 miljoen voor de huidige periode in vergelijking met het verlies van ongeveer HKD 97 miljoen voor de overeenkomstige periode in 2022 en de nettoverliespositie van de groep voor de overeenkomstige periode in 2022 zal omkeren. De Raad van Bestuur is van mening dat de verwachte ommekeer naar winst tijdens de Huidige Periode voornamelijk te wijten was aan een niet-gerealiseerde reële waardewinst van de investering van de Groep in AFC Mercury Fund voor de Huidige Periode.