PT International Development Corporation Limited heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 september 2020. De raad van bestuur van de vennootschap informeert de aandeelhouders van de vennootschap en haar potentiële investeerders dat, op basis van de voorlopige beoordeling van de niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 september 2020 en andere informatie waarover de vennootschap momenteel beschikt, de Groep verwacht een winst te boeken van niet meer dan ongeveer HKD 155 miljoen voor de Huidige Periode in vergelijking met een verlies ten bedrage van ongeveer HKD 695 miljoen voor de overeenkomstige periode in 2019 en de nettoverliespositie van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 september 2019 heeft teruggedraaid. De Raad is van mening dat de verwachte winststijging tijdens de Huidige Periode voornamelijk te danken was aan een winst die voortvloeide uit de afstoting van de geassocieerde deelneming van de Groep, PYI Corporation Limited, die in juli 2020 werd voltooid.