PT International Development Corporation Limited heeft een winstverwachting voor de groep afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2023. Voor de periode verwacht de Groep een verlies van niet minder dan ongeveer 360 miljoen HKD, vergeleken met een verlies van ongeveer 171 miljoen HKD voor het jaar eindigend op 31 maart 2022, wat voornamelijk te wijten is aan (a) een bijzonder waardeverminderingsverlies op goodwill, materiële vaste activa en gebruiksrechten gerelateerd aan de levering van haven- en havengerelateerde diensten in het petrochemische segment; en (b) een niet-gerealiseerde reële waarde winst van de investering van de Groep in AFC Mercury Fund.