Het bestuur (de "Raad") van directeuren ("Directeur(en)") van PT International Development Corporation Limited (de "Onderneming") heeft aangekondigd dat de heer Wong Kung Ho, Alexander is benoemd tot uitvoerend directeur van de Onderneming met ingang van 18 april 2024. De heer Wong, 48 jaar oud, heeft meer dan 22 jaar ervaring in de financiële sector. Hij werkte van oktober 2002 tot juni 2004 bij Citibank N.A., Hong Kong Branch met als laatste functie beleggingsadviseur, van juni 2004 tot augustus 2005 bij American Express Bank Limited met als laatste functie hoofd beleggingsadviseur, van augustus 2005 tot maart 2006 bij Citibank (Hong Kong) Limited met als laatste functie filiaalmanager en van april 2006 tot juni 2008 bij American Express Bank Limited met als laatste functie relatiebeheerder.

Hij werkte ook bij BNP Paribas Wealth Management Hong Kong Branch van juni 2008 tot september 2016 met als laatste functie relatiebeheerder. De heer Wong werkt sinds 2019 bij de Groep en is momenteel directeur van PT Insurance Brokers Company Limited, hoofd handel van Muhabura Capital Limited en bevoegd vertegenwoordiger van Helios Asset Management (HK) Limited (?Helios?), allemaal volledige dochterondernemingen van de Vennootschap. De heer Wong behaalde zijn bachelor in bedrijfskunde aan de Boston University in de Verenigde Staten in 2002.

Krachtens de Letter of Appointment zal de heer Wong in functie blijven tot de volgende jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap en is hij herkiesbaar op een dergelijke vergadering, en zal hij ten minste om de drie jaar aftredend en herkiesbaar zijn op de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap en in overeenstemming met de statuten van de Vennootschap. De heer Heinrich Grabner (?de heer Grabner?) heeft zijn ontslag ingediend als plaatsvervangend voorzitter van de Raad en uitvoerend bestuurder van de Vennootschap, in beide gevallen met ingang van 18 april 2024, aangezien hij andere zakelijke verplichtingen wil aangaan. De heer Grabner blijft voorlopig directeur van bepaalde dochterondernemingen van het Bedrijf.

Met ingang van 18 april 2024 is de heer Heinrich Grabner niet langer een gevolmachtigde vertegenwoordiger van de Vennootschap volgens de regels voor notering. Ter vervanging van de heer Heinrich Grabner is de heer Wong Kung Ho, Alexander aangesteld als gemachtigd vertegenwoordiger van het Bedrijf onder de Listingregels met ingang van 18 april 2024.