PT International Development Corporation Limited heeft aangekondigd dat, op basis van de voorlopige beoordeling van de niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen van de Groep, de Groep naar verwachting een verlies zal boeken voor de zes maanden eindigend op 30 september 2017 in vergelijking met een geboekte winst voor dezelfde periode in 2016, de voornoemde ommekeer van winst naar verlies was voornamelijk te wijten aan een non-cash verlies op de veronderstelde daling van het belang van de geassocieerde deelneming van de Groep, PYI Corporation Limited ("PYI"), als gevolg van haar aandelenplaatsing aan de investeerders in mei 2017; dat gedeeltelijk wordt gecompenseerd door het aandeel in de winst van PYI voor de zes maanden eindigend op 30 september 2017. De Vennootschap is nog bezig met het afronden van de niet-geauditeerde tussentijdse resultaten van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 september 2017. Aandeelhouders van de Vennootschap en potentiële investeerders dienen er rekening mee te houden dat de informatie in deze aankondiging slechts gebaseerd is op een voorlopige beoordeling door de Raad met verwijzing naar de niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen en informatie die momenteel beschikbaar is voor de Raad, die onderhevig kan zijn aan verdere aanpassingen. De geconsolideerde jaarrekening werd niet geauditeerd of nagekeken door de commissaris van de Vennootschap en werd evenmin bevestigd door het Auditcomité van de Vennootschap. De werkelijke resultaten van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 september 2017 kunnen verschillen van de informatie die hierin wordt bekendgemaakt.