De raad van bestuur van PTT Public Company Limited (PTT) heeft op de vergadering van 19 oktober 2023 besluiten genomen om de benoeming van leden van specifieke commissies als volgt goed te keuren: De Benoemingscommissie: Dhr. Payong Srivanich - Onafhankelijk Bestuurder als Voorzitter (gewijzigd), Dhr. Lavaron Sangsnit - Bestuurder als lid (ongewijzigd), Dhr. Chansin Treenuchagron - Onafhankelijk Bestuurder als lid (nieuw benoemd). De Commissie Corporate Governance en Duurzaamheid: Dhr. Jatuporn Buruspat - Onafhankelijk Bestuurder als Voorzitter (ongewijzigd) en Assoc. Prof. Dr. Narongdech Srukhosit - Onafhankelijk Bestuurder als lid (ongewijzigd).

De benoeming zal ingaan op 19 oktober 2023.