PTT Public Company Limited heeft aangekondigd dat de raad van bestuur tijdens de vergadering van 21 september 2023 de ontbinding van PTT Energy Resources Company Limited ("PTTER") (een volledige dochteronderneming van PTT) heeft goedgekeurd. De registratie van de ontbinding zal naar verwachting in december 2023 worden voltooid. De ontbinding van PTTER is in lijn met het beleid van PTT om de slapende onderneming te sluiten.

Dit heeft geen gevolgen voor de bedrijfsvoering van PTT. Deze transactie is geen verbonden transactie en de omvang van de transactie hoeft niet openbaar gemaakt te worden volgens de regels voor de verwerving en vervreemding van activa van beursgenoteerde ondernemingen. Dit is echter een melding dat een beursgenoteerde onderneming of haar dochteronderneming een investering in een andere onderneming verwerft of vervreemdt, waardoor die andere onderneming een dochteronderneming van de beursgenoteerde onderneming of haar dochteronderneming wordt of ophoudt te zijn.

Daarom zal een dergelijke vervreemding ertoe leiden dat PTTER ophoudt een dochteronderneming van PTT te zijn.