De vergadering van de raad van bestuur van PTT Public Company Limited (PTT) van 25 november 2022 heeft erkend dat het totale aantal onafhankelijke bestuurders van PTT wordt verhoogd. De titel van M.L.Chayotid Kridakon in de Raad van Bestuur van PTT wordt met ingang van 18 november 2022 gewijzigd van "Bestuurder" in "Onafhankelijk Bestuurder". M.L.Chayotid Kridakon komt in aanmerking als "Onafhankelijk Bestuurder" overeenkomstig de kennisgeving van de Raad van Toezicht op de Kapitaalmarkt nr.

Tor.Jor. 39/2559 Re: Application and Approval for the Offering for Sale of New Shares and PTT Corporate Governance Policy.