PuraPharm Corporation Limited heeft winstverwachtingen afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2021. Voor de periode verwacht de onderneming een nettoverlies van niet meer dan HKD 140 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2021, in vergelijking met de gecontroleerde geconsolideerde nettowinst van ongeveer HKD 31,7 miljoen voor het jaar eindigend op 31 december 2020. Op basis van de thans beschikbare informatie is de Raad van Bestuur van oordeel dat het verwachte nettoverlies in boekjaar 2021 voornamelijk toe te schrijven is aan de volgende eenmalige en niet-contante reële-waardeverliezen en bijzondere waardeverminderingsverliezen: ten gevolge van de vermindering van de verwachte toekomstige productie van ruwe Chinese kruiden ten gevolge van de lagere vruchtbaarheid van de bodem en het zonlicht, alsook de wijzigingen in het management in de plantageactiviteiten, zal de Groep naar verwachting een reële-waardeverlies op biologische activa met betrekking tot haar plantagesegment boeken van niet meer dan 53 miljoen HKD in het boekjaar 2021.Als gevolg van de wijziging in het businessplan en de strategie in de plantageactiviteiten, wijzigingen in het management van de plantageactiviteiten en het bovenvermelde verlies aan reële waarde van de biologische activa van de Groep, wordt verwacht dat een bijzonder waardeverminderingsverlies van goodwill van ongeveer HKD 67,3 miljoen met betrekking tot het plantagesegment van de Groep zal worden opgenomen.