PuraPharm Corporation Limited heeft de winstresultaten gemeld voor het hele jaar dat eindigde op 31 december 2021. Voor het hele jaar rapporteerde de onderneming een omzet van HKD 659,59 miljoen, vergeleken met HKD 601,82 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg 121,88 miljoen HKD, vergeleken met een netto-inkomen van 31,71 miljoen HKD een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,3095 HKD, vergeleken met een gewone winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van 0,0855 HKD een jaar geleden. Het verwaterde verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg 0,3095 HKD, vergeleken met een verwaterde winst per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten van 0,0854 HKD een jaar geleden.