Pure Foods Tasmania Limited heeft de geconsolideerde winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het halfjaar rapporteerde het bedrijf een totale opbrengst van AUD 3.765.419, tegenover AUD 2.346.259 een jaar geleden. Het verlies vóór inkomstenbelasting bedroeg AUD 5.596, tegen een winst van AUD 103.937 een jaar geleden. Het nettoverlies na belasting over het halfjaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg AUD 3.124, tegen AUD 75.825 een jaar geleden. Het gewone en het verwaterde verlies per aandeel bedroegen 0,000 cent, tegen een winst per aandeel van 0,002 een jaar geleden.