Pure Foods Tasmania Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het hele jaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het volledige jaar kondigde het bedrijf aan dat de totale inkomsten AUD 7,829 miljoen bedroegen, tegenover AUD 4,534 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg AUD 716.309, tegen AUD 203.404 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg AUD 0,013, tegen AUD 0,002 een jaar geleden.