Qianhe Condiment and Food Co, Ltd. heeft winstverwachtingen gegeven voor het jaar 2018. Het bedrijf voorspelt een stijging van tussen de RMB 79.232.700 en RMB 108.044.600 in de nettowinst die aandeelhouders van het bedrijf toebehoort, vergeleken met dezelfde periode van het jaar ervoor, met een stijging van tussen de 55% en 75% op jaarbasis. De nettowinst toebehorend aan aandeelhouders van de onderneming na uitsluiting van buitengewone winsten en verliezen zal toenemen met tussen de RMB 15.616.400 en RMB 28.630.100 vergeleken met dezelfde periode van het jaar ervoor, met een toename op jaarbasis tussen de 12% en 22%.