Overzicht

● Het bedrijf heeft sterke fundamenten. Meer dan 70% van de bedrijven heeft een lagere mix van groei, winstgevendheid, schuldenlast en zichtbaarheid.


Sterke punten

● De marges van het bedrijf behoren tot de hoogste in de markt. De activiteit van het bedrijf is bijzonder winstgevend.

● De onderneming profiteert van een zeer solide financiële positie gezien haar netto kaspositie en marges.

● De omzetverwachtingen van het bedrijf zijn onlangs naar boven bijgesteld op basis van de consensus van analisten over dit onderwerp.

● In het afgelopen jaar hebben analisten regelmatig hun omzetramingen naar boven bijgesteld.

● In de afgelopen 12 maanden hebben analisten hun rentabiliteitsramingen voor de komende jaren aanzienlijk naar boven bijgesteld.

● De analisten zijn positief over het aandeel. De gemiddelde consensus beveelt aan om het aandeel te kopen of te overwegen.

● Het gemiddelde koersdoel van de analisten die het aandeel volgen is relatief ver weg en impliceert een aanzienlijk potentieel voor waardevermeerdering.

● De trend in de wekelijkse gegevens laat een positieve trend zien boven het 110.69 USD steunniveau.


Zwakke punten

● De bedrijfswaarde in verhouding tot de omzet van de onderneming, geschat op 5.08 maal de omzet van de onderneming, is relatief hoog.