QuantaSing Group Limited heeft een winstverwachting afgegeven voor het derde kwartaal van het boekjaar 2024. Voor het jaar verwacht het bedrijf een omzet tussen de RMB 900 miljoen en RMB 930 miljoen, wat een jaar-op-jaar stijging van 11,5% tot 15,2% betekent. De prognoses weerspiegelen de huidige en voorlopige visie van het bedrijf op de markt en de bedrijfsomstandigheden, die aan verandering onderhevig zijn.