Xinjiang Darong Minsheng Investment Limited Partnership Enterprise is overeengekomen CO.M.A.N s.r.l. over te nemen van Shanghai Precise Packaging Co., Ltd. (SZSE:300442) en een Shanghai Puyong Machinery & Equipment Co., Ltd. CNY 0 op 20 april 2021. Xinjiang Darong Minsheng is voornemens COMAN in contanten te verwerven. Shanghai Precise Packaging zal vervolgens de 100% aandelen van COMAN evalueren en de geëvalueerde waarde gebruiken als de definitieve transactieprijs voor de verkoop van 100% van de aandelen van COMAN. Indien de geëvalueerde waarde van 100% van het eigen vermogen van COMAN verschilt van de bovengenoemde gecontroleerde boekwaarde, zullen beide partijen het verschil aanpassen en wordt de definitieve overeenkomst voor de verkoop van activa ondertekend. Op 31 december 2020 had CO.M.A.N totale activa van CNY 200,58 miljoen en negatieve netto activa van CNY 25,94 miljoen. Voor het jaar eindigend op 31 december 2020 had CO.M.A.N bedrijfsopbrengsten van CNY 30,58 miljoen, een bedrijfsverlies van CNY 28,1 miljoen en een nettoverlies van CNY 28 miljoen. Shanghai Precise Packaging heeft de vijfendertigste vergadering van de derde Raad van Bestuur gehouden, tijdens welke het voorstel werd bekeken en goedgekeurd. Xinjiang Darong Minsheng Investment Limited Partnership Enterprise voltooide de overname van CO.M.A.N s.r.l. van Shanghai Precise Packaging Co., Ltd. (SZSE:300442) en een Shanghai Puyong Machinery & Equipment Co., Ltd. op 13 juni 2022.