De Raad van Bestuur van Ratos AB (publ) heeft voor het hele jaar 2023 een dividend voorgesteld van SEK 1,25 per aandeel (0,84).