Red phase INC. (SZSE:300427) zei dat de controlerende aandeelhouder van plan is om binnen zes maanden tot 7% van het belang in het bedrijf van de hand te doen.