ReFuels N.V. kondigt aan dat tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 30 augustus 2023 het volgende is goedgekeurd: Benoeming mevrouw Krastel-Hoek tot niet-uitvoerend bestuurder; benoeming de heer Tuohy tot niet-uitvoerend bestuurder. ReFuels kondigde ook de benoemingen aan van mevrouw Carina Krastel-Hoek en de heer David Tuohy als niet-uitvoerend bestuurders van ReFuels met onmiddellijke ingang. Daarnaast kondigde ReFuels het ontslag aan van de heer Timothy John Baldwin als niet-uitvoerend bestuurder en voorzitter van de Raad van Bestuur van ReFuels, met ingang van de sluiting van de AVA.

De Raad van Bestuur van ReFuels heeft ook de benoeming van mevrouw Yvonne Visser-Stam als voorzitter van de Raad van Bestuur van ReFuels goedgekeurd met ingang van de sluiting van de AVA, in overeenstemming met de statuten en het bestuursreglement van ReFuels.