Regal Hotels International Holdings Limited heeft een niet-gecontroleerde geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023. Het bedrijf verwacht dat de Groep voor het jaar dat eindigt op 31 december 2023 een nettoverlies van ongeveer HKD 1.792 miljoen zal lijden, vergeleken met het verlies van HKD 358,3 miljoen dat voor het voorgaande jaar werd geboekt. Hoewel de Groep voor het verslagjaar een brutowinst verwacht van ongeveer HKD 652 miljoen, is het verwachte hogere verlies voornamelijk te wijten aan de aanzienlijke stijging van de financieringskosten als gevolg van de snelle stijging van de rentetarieven in Hongkong, vooral in de tweede helft van 2023, de reële waardeverliezen op financiële activa en de afschrijvingskosten op het hotelvastgoed van de Groep.