Regal Hotels International Holdings Limited heeft winstverwachtingen gegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2019. Op basis van de voorlopige beoordeling door het management van de Vennootschap van de niet-geauditeerde geconsolideerde managementrekeningen van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2019, wordt verwacht dat de winst van de Groep voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2019 met ongeveer 30% zal toenemen in vergelijking met die gerapporteerd voor de overeenkomstige periode in 2018.