Regal Hotels International Holdings Limited heeft een winstprognose afgegeven voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023. Voor de periode verwacht de groep een nettoverlies van ongeveer HKD 763 miljoen voor de interim-periode van 2023, terwijl voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2023 een nettoverlies van ongeveer HKD 763 miljoen wordt verwacht.
2023, terwijl voor de vergelijkbare zes maanden in 2022 een toewijsbare winst van 138,3 miljoen HKD werd behaald. Het verlies voor de Tussentijdse Periode 2023 was voornamelijk toe te schrijven aan de aanzienlijke stijging van de financieringskosten als gevolg van de snelle stijging van de rentetarieven in Hongkong, de reële waardeverliezen op de financiële activa van de Groep en de afschrijvingskosten op het hotelvastgoed van de Groep.