De Raad van Bestuur heeft aangekondigd dat Regina Miracle International (Holdings) Limited en Le Ying op 25 maart 2024 zijn overeengekomen om een nieuwe verkoopovereenkomst aan te gaan (de "2024 Le Ying Verkoopovereenkomst"), aangezien de 2021 Le Ying Verkoopovereenkomst op 31 maart 2024 afloopt. De 2024 Le Ying Verkoopovereenkomst wordt van kracht op 1 april 2024, op grond waarvan het Bedrijf is overeengekomen om aan de Le Ying Group intieme kledingproducten en sportkleding te leveren en haar dochterondernemingen daartoe opdracht te geven, voor een termijn van drie jaar die afloopt op 31 maart 2027. De Vennootschap en Le Ying zijn overeengekomen dat de 2024 Le Ying Verkoopovereenkomst met nog eens drie jaar verlengd kan worden na onderhandeling binnen twee maanden voor de vervaldatum, tenzij de overeenkomst beëindigd wordt omdat de handelsmerklicentietermijn afloopt of omdat Le Ying niet langer een verbonden persoon van de Vennootschap is.

Het Bedrijf levert en laat haar dochterondernemingen leveren aan de LeY Ying Group intieme kleding en sportkleding. Prijsbeleid. Alle bestellingen geplaatst door Le Ying Group onder de 2024 Le Ying Verkoopovereenkomst worden uitgevoerd door aankooporders die de gedetailleerde details van de te bestellen producten uiteenzetten, inclusief het model, de stijl en het ontwerp van de producten, de hoeveelheid, de eenheidsprijs, betalingsvoorwaarden en leveringsvoorwaarden die onderhandeld en afgesloten worden op normale commerciële voorwaarden en op zakelijke basis tussen de Vennootschap en Le Ying Group.

De prijs van de verkoop van intieme kledingproducten en sportkleding en sportkleding die door het Bedrijf aan Le Ying Group wordt geleverd, zal worden bepaald op een zakelijke, objectieve basis met verwijzing naar (1) de productiekosten en de verwachte brutowinstmarge, rekening houdend met factoren zoals de complexiteit van het werk, het ordervolume en de productieperiode, (2) de gemiddelde verkoopprijs van de producten van vergelijkbare aard en omvang en aanvaard door een onafhankelijke derde partij in de periode van twaalf maanden voorafgaand aan de betreffende transactie, (3) indien er geen dergelijke gemiddelde verkoopprijs beschikbaar is, de meest recente beschikbare verkoopprijs van producten van vergelijkbare aard en omvang die door de Groep werd aangeboden en door een onafhankelijke derde werd aanvaard, de meest recente beschikbare marktgegevens, en (4) de geldende marktprijs voor de verkoop van producten van vergelijkbare aard en omvang, die in elk geval niet minder gunstig mag zijn voor de Groep dan die welke beschikbaar is voor onafhankelijke derde partijen. De belangrijkste voorwaarden van het prijsbeleid zijn dezelfde als die in het prospectus en de laatste aankondiging.