De Raad van Regina Miracle International (Holdings) Limited heeft besloten een interim-dividend van HK 8,5 cent per aandeel vast te stellen voor de eerste helft van 2023 (eerste helft 2022: HK 6,8 cent per aandeel), in overeenstemming met het dividendbeleid van de Groep om niet minder dan 30% van de nettowinst over het boekjaar uit te keren. Het interim-dividend zal naar verwachting op of rond 23 december 2022 worden uitgekeerd aan aandeelhouders wier naam op 15 december 2022 in het ledenregister van de Vennootschap staat ingeschreven.