Relatech S.p.A. (BIT:RLT) heeft een bindende overeenkomst getekend voor de overname van Dialog Sistemi Srl van Francesco Fantuzzi en anderen op 13 mei 2021. De overname zal plaatsvinden in twee tranches van 60% en 40%. De transactie, die gericht is op de verwerving van 100% van het kapitaal in twee tranches, voorziet in een vergoeding van ongeveer € 0,67 miljoen voor 60% van het kapitaal. Op 21 mei 2021 kondigt Relatech de afronding aan van de verwerving van 60% van het aandelenkapitaal van Dialog Sistemi S.r.l. Dit bedrag zal, na het vervullen van specifieke opschortende voorwaarden, betaald worden in contanten voor ongeveer ?0,44 miljoen en door middel van een component in natura door de verkoop van in totaal 73.134 eigen aandelen van Relatech die conventioneel gewaardeerd worden op een bedrag van ?3,20 per stuk. Na de goedkeuring van de jaarrekening per 31 december 2022 van Dialog zal een bijkomend bedrag worden betaald door Relatech ten gunste van de verkopende aandeelhouders gelijk aan een totaal van ?0,25 miljoen, vermeerderd met het rendement van 3,75% op jaarbasis, met ingang van de afsluiting van de eerste tranche en tot de voltooiing van de afsluiting met betrekking tot de tweede tranche. De resterende 40% zal tegen 2024 worden verworven voor een vergoeding die zal worden bepaald door specifieke formules toe te passen op basis van, onder andere, de EBITDA- en NFP-waarden van Dialog. Op 31 december 2021 rapporteerde Dialog Sistemi Srl een omzet van ongeveer ?1,12 miljoen met een EBITDA van ongeveer ?0,15 miljoen. Op 21 mei 2021 verwierf Relatech S.p.A. (BIT:RLT) een belang van 60% in Dialog Sistemi Srl van Francesco Fantuzzi en anderen. Luca Marco Bizzozero van Ballabio Studio en Giovanni Prearo van Prearo ? Esposito traden op als juridisch adviseurs voor Dialog Sistemi s.r.l. Silvia Bordi en Alessandro Merenda van Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners traden op als juridisch adviseurs voor Relatech S.p.A.

Relatech S.p.A. (BIT:RLT) voltooide de overname van Dialog Sistemi Srl van Francesco Fantuzzi en anderen op 18 april 2024. Dit is om de resterende 40% van het aandelenkapitaal van Dialog Sistemi S.r.l te verwerven. De totale vergoeding - bepaald door specifieke formules toe te passen op basis van de EBITDA- en NFP-waarden van Dialog Sistemi per 31 december 2023 - bedraagt 1,153 miljoen euro, vandaag volledig betaald aan de vorige minderheidsaandeelhouders, Alessandro Greco, Adriano Giovanni Caffarri en Dialog S.r.l. Management Consulting & Business Management Systems. Tot slot, op grond van de eerder ondertekende overeenkomsten, zal Relatech binnen 30 dagen vanaf de datum van vandaag verplicht zijn om in contanten te betalen ten gunste van de eerste verkopende aandeelhouders - als uitgestelde prijs voor de aankoop van 60% van het aandelenkapitaal van Dialog Sistemi - het bedrag van ?0,245 miljoen euro verhoogd met het rendement van 3,75% op jaarbasis met ingang van 21 mei 2021 (d.w.z. de datum van de "eerste closing") tot de datum van daadwerkelijke betaling.