Relo Group, Inc. heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het jaar dat eindigt op 31 maart 2024. Voor die periode verwacht het bedrijf een omzet van ¥ 135.000 miljoen, een bedrijfsresultaat van ¥ 27.700 miljoen en een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van ¥ 19.000 miljoen of ¥ 124,17 per aandeel.