Hoewel het aandeel redelijk goed reageert op het nieuws, omdat de verwachtingen van beleggers laag waren, zijn de jaarresultaten van de groep, die gisteren werden gepubliceerd, ronduit rampzalig: de omzet daalde met 23 % en de nettowinst met 37 %.

Zoals verwacht is het cognacsegment het zwaarst getroffen, met een omzetdaling van 25 % en een daling van de operationele winst met 35 %. Zonder prijsverhogingen om de daling van de volumes te compenseren, zou de omzet zelfs met 30 % zijn gedaald.

Ook bij de andere likeuren en sterke dranken is er weinig reden tot vreugde, met een daling van de omzet, zij het in minder dramatische proporties. Dit deel van de activiteiten vertegenwoordigt echter slechts een vijfde van de geconsolideerde operationele winst en genereert marges die twee keer lager zijn dan die van cognac.

Wat cognac betreft, is het niet in China — waar men vreesde dat Rémy Cointreau blootgesteld zou zijn aan douanemaatregelen — maar in de Verenigde Staten dat de daling het sterkst is: de omzet daalde daar met bijna 40 %.

Het staat nergens geschreven, maar de vrees is groot dat de hype voorbij is en dat Afro-Amerikaanse consumenten — de kern van de cognacmarkt in Noord-Amerika, vooral sinds rapartiesten het tot een cultureel icoon maakten — nu andere sterke dranken verkiezen.

Het management temperde de verwachtingen en beloofde een geleidelijke heropleving van de activiteiten vanaf dit jaar, gevolgd door een terugkeer naar groei volgend jaar. Ze kondigden ook aan — zonder te lachen — dat ze "voorlopen" op hun tienjarenplan.

Dit alles weerhield hen er niet van om agressief te snijden in de kosten, met name op het gebied van marketing, wat zoals bekend een tweesnijdend zwaard kan zijn.

Een reëel probleem bij Rémy Cointreau blijft de moeilijke verzoening van de boekhoudkundige winst met de kasstromen. Een groot deel van de winst komt voort uit de waardering van voorraden, dat wil zeggen van de eaux-de-vie en de sterke dranken die in de vaten rijpen.

Het is dan ook geen verrassing dat de kaswinst — of vrije kasstroom — 14 miljoen EUR bedraagt over het afgelopen boekjaar, wat aanzienlijk minder is dan de nettowinst van 185 miljoen EUR. Dit verklaart ook de stijging van de nettoschuld met 113 miljoen EUR.

Ondanks deze slechte resultaten blijft het dividend op een recordniveau van 2 EUR per aandeel. Dit keer is er een optie om het dividend in aandelen te ontvangen; iets wat mogelijk tot ongenoegen bij sommige aandeelhouders zal leiden.