Renold plc heeft omzetresultaat gerapporteerd voor het jaar eindigend op 31 maart 2019. Voor het jaar groeide de omzet van de groep met 5,7% en, op onderliggende basis, met 6,1% ten opzichte van het voorgaande jaar. De groep verwacht resultaten voor het jaar te rapporteren in lijn met de verwachtingen van de Raad van Bestuur.