Renold plc verwierf Trading activa van Davidson Chain PTY van Davidson voor AUD 6 miljoen op 1 september 2023.

Renold plc voltooide de overname van de handelsactiva van Davidson Chain PTY van Davidson op 1 september 2023.