Op 9 april 2024 diende Republic Services, Inc. een definitieve proxyverklaring in waarin om volmachten werd gevraagd en de aandeelhouders werden opgeroepen om voor een aandeelhoudersvoorstel te stemmen, waarin de raad van bestuur werd verzocht een verslag op te stellen waarin wordt bekendgemaakt hoe het bedrijf de gevolgen van zijn klimaatveranderingsstrategie voor relevante belanghebbenden aanpakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot zijn werknemers, werknemers in zijn toeleveringsketen en gemeenschappen waarin het actief is, in overeenstemming met de richtlijnen voor een rechtvaardige overgang van de Internationale Arbeidsorganisatie en indicatoren van de World Benchmarking Alliance, ingediend door de International Brotherhood of Teamsters General Fund op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van het bedrijf die gepland staat voor 23 mei 2024.op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering die gepland staat op 23 mei 2024.