1. Homepagina
  2. Aandelen
  3. BelgiŽ
  4. Euronext Bruxelles
  5. Resilux NV
  6. Nieuws
  7. Overzicht
    RES   BE0003707214

RESILUX NV

(RES)
Real Time Euronext Bruxelles  -  15:42 31-05-2022
234.00 EUR   -.--%
15/05Laatste rondes cijferseizoen en belangrijke macrodata
AM
09/05Quvadec lanceert uitkoopbod op Resilux
AM
09/05RESILUX : Succesvol overnamebod van Quvadec op Resilux
PU
OverzichtKoersenGrafiekenNieuwsRatingsAgendaOnderneming 
OverzichtAl het nieuwsAndere talenPersberichtenOfficiŽle publicatiesSectornieuwsAnalyse MarketScreener

Resilux : Statutory Accounts 2021

20/04/2022 | 09:45

40

1EUR

NAT.

Datum neerleggingNr.

Blz.

E.

D.

VOL-kap 1

JAARREKENING EN ANDERE OVEREENKOMSTIG HET WETBOEK

VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN NEER TE

LEGGEN DOCUMENTEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS (op datum van neerlegging)

NAAM: ........................................................................................................................................................................................................

RESILUX

....................................................................................................................................................................................................................

Rechtsvorm: ...............................................................................................................................................................................................

Naamloze vennootschap

Adres: ........................................................................................................................................................ Nr.: .................. Bus: .............

Damstraat

4

Postnummer: ............................ Gemeente: ............................................................................................................................................

Land: ............................................................

9230 België

Wetteren

Rechtspersonenregister (RPR) - Ondernemingsrechtbank van ................................................................................................................. Internetadres1: .........................................................................................................................................................................

Gent, afdeling Dendermonde

Ondernemingsnummer

BE 0447.354.397

DATUM

27/10

/2020

van de neerlegging van het recentste stuk dat de datum van bekendmaking vande oprichtingsakte en van de akte tot statutenwijziging vermeldt.

JAARREKENING

JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)

met betrekking tot het boekjaar dat de periode dekt van

Vorig boekjaar van

goedgekeurd door de algemene vergadering van

20

/05

/2022

01

/

01

/

2021

tot

31

/12

/

2021

01

01

2020

31

/12

2020

/

/

tot

/

De bedragen van het vorige boekjaarzijn /XzXijXnXnXieXt2identiek met die welke eerder openbaar werden gemaakt.

Totaal aantal neergelegde bladen: .......5..6.................

Nummers van de secties van het standaardmodel die niet werden neergelegd

6.1, 6.2.2, 6.2.4, 6.2.5, 6.5.2, 6.18.2, 6.20, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15omdat ze niet dienstig zijn: .........................................................................................................................................................................

1 2

Facultatieve vermelding.

Schrappen wat niet van toepassing is.

DIDEC MANAGEMENT BV

FODEC MANAGEMENT BV

vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordigd door haar vaste

vertegenwoordiger Dirk De Cuyper

vertegenwoordiger Peter De Cuyper

Gedelegeerd bestuurder

Gedelegeerd bestuurder

OCR9002

Nr.

BE 0447.354.397

VOL-kap 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN

COMMISSARISSEN EN VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

FVDH BEHEER BV Nr.: BE 0806.352.783

Kdt. Lothairelaan 53-55, 1040 Etterbeek, België

Vertegenwoordigd door:

Francis Vanderhoydonck

Louisalaan 6, 8421 Vlissegem, België

DIDEC MANAGEMENT BV

Nr.: BE 0726.607.006

Collegebaan 2C, 9090 Melle, België

Vertegenwoordigd door:

Dirk De Cuyper

Molenweidestraat 5, 9070 Destelbergen, België

FODEC MANAGEMENT BV

Nr.: BE 0726.607.303

Collegebaan 2C, 9090 Melle, België

Vertegenwoordigd door:

Peter De Cuyper

Rode Beukendreef 31, 9830 Sint-Martens-Latem, België

INTAL BV

Nr.: BE 0462.531.929

Suzanne Lilarstraat 2, 9000 Gent, België

Vertegenwoordigd door:

Johan Vanovenberghe

Weistraat 12 bus B, 9750 Zingem, België

BYD Invest BV

Nr.: BE 0836.699.729

Pijkenaas 1, 9830 Sint-Martens-Latem, België

Vertegenwoordigd door:

Thomas Baert

Pijkenaas 1, 9830 Sint-Martens-Latem, België l'Advance BV

Nr.: BE 0744.974.549

Kastanjedreef 29, 2920 Kalmthout, België

Vertegenwoordigd door:

Martine Snels

Kastanjedreef 29, 2920 Kalmthout, België

Voorzitter van de Raad van Bestuur 15/05/2020 - 20/05/2022

Gedelegeerd bestuurder 15/05/2020 - 17/05/2024

Gedelegeerd bestuurder 15/05/2020 - 17/05/2024

Bestuurder 15/05/2020 - 20/05/2022

Bestuurder 15/05/2020 - 20/05/2022

Bestuurder 15/05/2020 - 20/05/2022

Nr.

BE 0447.354.397

VOL-kap 2.1

LIJST VAN DE BESTUURDERS, ZAAKVOERDERS EN COMMISSARISSEN (VERVOLG)

VOLLEDIGE LIJST met naam, voornamen, beroep, woonplaats (adres, nummer, postnummer en gemeente) en functie in de vennootschap

Annelies Goos

Frans Birontlaan 7, 2600 Berchem (Antwerpen), België

DCQ Consult BV

Nr.: BE 0778.554.068

Mieregoed 10, 9840 De Pinte, België

Vertegenwoordigd door:

Kristien de Clercq

Mieregoed 10, 9840 De Pinte, België

EY Bedrijfsrevisoren BV

Nr.: BE 0446.334.711

Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België Lidmaatschapsnr.: B160

Vertegenwoordigd door:

Marnix Van Dooren

Pauline Van Pottelsberghelaan 12, 9051 Sint-Denijs-Westrem, België Lidmaatschapsnr.: A01753

Bestuurder 15/05/2020 - 14/02/2022

Bestuurder 14/02/2022 - 20/05/2022

Commissaris 17/05/2019 - 20/05/2022

Nr.

BE 0447.354.397

VOL-kap 2.2

VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE

Het bestuursorgaan verklaart dat geen enkele opdracht voor nazicht of correctie werd gegeven aan iemand die daar wettelijk niet toe gemachtigd is met toepassing van de artikelen 34 en 37 van de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen.

De jaarrekeningwXeXrdX/ werd nietgeverifieerd of gecorrigeerd door een externe accountant of door een bedrijfsrevisor die niet de commissaris is.

In bevestigend geval, moeten hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke externe accountant of bedrijfsrevisor en zijn lidmaatschapsnummer bij zijn Instituut, evenals de aard van zijn opdracht:

  • A. Het voeren van de boekhouding van de vennootschap,

  • B. Het opstellen van de jaarrekening,

  • C. Het verifiëren van de jaarrekening en/of

  • D. Het corrigeren van de jaarrekening.

Indien taken bedoeld onder A. of onder B. uitgevoerd zijn door erkende boekhouders of door erkende boekhouders-fiscalisten, kunnen hierna worden vermeld: naam, voornamen, beroep en woonplaats van elke erkende boekhouder of erkende boekhouder-fiscalist en zijn lidmaatschapsnummer bij het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten, evenals de aard van zijn opdracht.

Naam, voornamen, beroep en woonplaats

Lidmaatschaps-nummer

Aard van de opdracht

(A, B, C en/of D)

 

Schrappen wat niet van toepassing is. Facultatieve vermelding.

Nr.

BE 0447.354.397

VOL-kap 3.1

JAARREKENING

BALANS NA WINSTVERDELING

Toel.

ACTIVA

Oprichtingskosten....................................................................6.1VASTE ACTIVA...........................................................................

Immateriële vaste activa..........................................................6.2

Materiële vaste activa..............................................................6.3

Terreinen en gebouwen ......................................................... Installaties, machines en uitrusting ........................................ Meubilair en rollend materieel ............................................... Leasing en soortgelijke rechten ............................................. Overige materiële vaste activa .............................................. Activa in aanbouw en vooruitbetalingen ................................

Financiële vaste activa..........................................................6...4/6.5.1

Verbonden ondernemingen ...................................................6.15

Deelnemingen ...................................................................

Vorderingen ...................................................................... Ondernemingen waarmee een deelnemingsverhoudingbestaat ...................................................................................

6.15

Deelnemingen ...................................................................

Vorderingen ...................................................................... Andere financiële vaste activa ...............................................

Aandelen ...........................................................................

Vorderingen en borgtochten in contanten .........................

Codes

Boekjaar

Vorig boekjaar

20

21/28

21

22/27

22

23

24

25

26

27

28

280/1

280

281

282/3

282

283

284/8

284

285/8

.............................

111.517.902,34

472.743,21

10.640.329,81

3.966.904,19

5.185.099,66

736.843,97 .............................

339.214,99

412.267,00

100.404.829,32

100.281.571,59

92.157.571,59

8.124.000,00

16.616,99

16.616,99 .............................

106.640,74 .............................

106.640,74

.............................

116.427.236,35

350.427,90

11.542.030,50

3.948.296,56

5.720.836,41

887.511,69 .............................

564.006,76

421.379,08

104.534.777,95

104.411.520,22

80.957.571,59

23.453.948,63

16.616,99

16.616,99 .............................

106.640,74 .............................

106.640,74

Disclaimer

Resilux NV published this content on 20 April 2022 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 20 April 2022 07:44:06 UTC.


© Publicnow 2022
Nieuws over RESILUX NV
15/05Laatste rondes cijferseizoen en belangrijke macrodata
AM
09/05Quvadec lanceert uitkoopbod op Resilux
AM
09/05RESILUX : Succesvol overnamebod van Quvadec op Resilux
PU
05/05Quvadec NV heeft de overname van het resterende 42,49%-belang in Resilux NV voltooid.
CI
20/04RESILUX : Statutory Accounts 2021
PU
11/04RESILUX : Openbaarmaking transparantiekennisgeving
PU
06/04Quvadec lanceert overnamebod op Resilux
AM
06/04RESILUX : Lancering verplicht overnamebod door Quvadec NV
PU
29/03Dure energie maakt Avantiums PEF concurrerender
AM
16/03RESILUX : Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving
PU
Meer nieuws
Grafiek RESILUX NV
Duur : Periode :
Resilux NV : Grafische technische analyse Resilux NV | MarketScreener
Grafiek op volledig scherm
Managers en directeuren
Peter de Cuyper Co-Managing Director & Executive Director
Dirk de Cuyper Co-Managing Director & Executive Director
Peter Mommerency Chief Financial Officer
Francis Vanderhoydonck Non-Executive Chairman
William Dierickx Technical Director
Sector en concurrentie
Verschil t.o.v. 1 jan (%)Kapitalisatie (M$)
RESILUX NV2.18%479
BERRY GLOBAL GROUP, INC.-23.84%7 029
APTARGROUP, INC.-13.74%7 009
FP CORPORATION-15.05%2 024
SHENZHEN LEAGUER CO., LTD.-19.84%1 628
SHANGHAI ZIJIANG ENTERPRISE GROUP CO., LTD.-37.25%1 283