Rico Auto Industries Limited heeft het dividend op aandelen voor het boekjaar eindigend op 31 maart 2022 goedgekeurd. De Raad van Bestuur heeft tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van 30 september 2022 een dividend van 40% aanbevolen, namelijk INR 0,40 per aandeel van INR 1 elk.