Rico Auto Industries Limited heeft tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van het bedrijf, gehouden op vrijdag 29 september 2023, de dividenduitkering van 75%, d.w.z. INR 0,75 (vijfenzeventig paise) per gewoon aandeel van INR 1 elk, goedgekeurd voor het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2023, zoals aanbevolen door de raad van bestuur.