De inspanningen van Europa om de aanvoer van essentiële mineralen die nodig zijn voor de groene en digitale transitie te garanderen en om de afhankelijkheid van China te verminderen, hebben moeite om door het publiek geaccepteerd te worden, aldus vooraanstaande industriefunctionarissen op woensdag.

De EU Wet Kritieke Grondstoffen, die volgende week van kracht wordt, stelt doelen voor het blok om tegen 2030 mineralen zoals lithium en koper te ontginnen, recyclen en verwerken.

Er worden ook tijdschema's vastgesteld voor strategische projecten om vergunningen te krijgen, maar de huidige norm van 15 jaar voor een mijn zal niet worden teruggebracht tot 27 maanden zonder een sceptisch publiek voor zich te winnen.

Bernd Schaefer, de CEO van EIT RawMaterials, een door de EU gefinancierde groep die een sectoralliantie leidt, zei in een interview dat vergunningen voor mijnbouw en recycling een uitdaging vormen.

"Dit is nog steeds het grootste probleem, samen met de sociale licence to operate, die absoluut noodzakelijk is om een vergunning te krijgen," zei hij in de marge van een conferentie in Brussel.

Schaefer zei dat de sleutel tot sociale acceptatie ligt in actieve betrokkenheid bij lokale gemeenschappen en proactieve communicatie, waarbij hij de Scandinavische landen aanhaalde als voorbeelden van waar dit over het algemeen heeft gewerkt.

Een van de grootste gevechten is geleverd in verband met Rio Tinto's geplande $2,4 miljard kostende Jadar lithiumproject in EU-kandidaat-lidstaat Servië, dat in januari 2022 de vergunningen introk na massale milieuprotesten voorafgaand aan de algemene verkiezingen.

Chad Blewitt, Rio Tinto's directeur van het project, zei dat het bedrijf nog een verkiezingscyclus afwacht, inclusief lokale verkiezingen op 2 juni, voor haar mijn die genoeg lithium zou kunnen produceren voor een miljoen batterijen voor elektrische voertuigen per jaar.

Het bedrijf, zei hij, bestrijdt "veel desinformatie", zoals dat de mijn in dagbouw zal zijn en de watervoorziening zal vervuilen. In feite zal de mijn ondergronds gaan en Rio Tinto zegt dat het afval zal eindigen als baksteenachtige blokken die gebruikt kunnen worden in de wegenbouw, in plaats van in een residudam die kan instorten.

Blewitt zei dat Rio Tinto aanvankelijk had gedacht dat mensen de meer bizarre beweringen op sociale media niet zouden geloven en dat ze tot het inzicht was gekomen dat projecten meer betrokkenheid van belanghebbenden en communicatie in een eerder stadium nodig hadden. (Verslaggeving door Philip Blenkinsop, bewerkt door Mark Potter)