RMA Energy Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het volledige jaar dat eindigde op 31 december 2020. Voor het hele jaar kondigde het bedrijf een omzet aan van AUD 2.508. Het nettoverlies bedroeg AUD 158.193, tegen AUD 176.283 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg AUD 0,00008 tegenover AUD 0,0001 een jaar geleden.