RMA Energy Limited heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het halfjaar dat eindigde op 30 juni 2021. Voor het halfjaar kondigde het bedrijf een nettoverlies aan van AUD 89.172, tegenover AUD 74.539 een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel uit voortgezette bedrijfsactiviteiten bedroeg AUD 0,00004 tegenover AUD 0,00004 een jaar geleden.