Het onderzoek van Deutsche Bank bevestigt het advies en handhaaft het Neutraal advies voor het aandeel. Het koersdoel blijft ongewijzigd op CHF 300.