Roche Holding AG kondigt positieve langetermijnfollow-upgegevens aan van de cruciale, fase III-studie KATHERINE bij mensen met HER2-positieve borstkanker in een vroeg stadium (eBC) die invasieve restziekte hebben na neoadjuvante (vóór chirurgie) behandeling. Er werd een statistisch significante en klinisch betekenisvolle verbetering van de algehele overleving (OS), een secundair eindpunt, waargenomen met adjuvant (na chirurgie) Kadcyla® (trastuzumab emtansine) in vergelijking met Herceptin® (trastuzumab): bij de 7-jaars mijlpaal waren de OS-percentages 89,07% en 84,37% met respectievelijk Kadcyla en Herceptin (hazard ratio [HR]=0,66, 95% CI: (0,51, 0,87), p-waarde =0,0027). De gegevens laten ook zien dat het eerder gerapporteerde voordeel van invasieve ziektevrije overleving (primair eindpunt) behouden blijft.

Kadcyla verlaagde het risico van terugkeer van de ziekte of overlijden door welke oorzaak dan ook met 46% vergeleken met Herceptin (HR=0,54, 95% CI: (0,44, 0,66), p-waarde < 0,0001), wat de resultaten van de primaire analyse van KATHERINE versterkt.2 Het veiligheidsprofiel van Kadcyla was consistent met eerdere bevindingen en er werden geen nieuwe veiligheidssignalen geïdentificeerd. Het KATHERINE-onderzoek is uitgevoerd in samenwerking met GBG en NSABP Foundation Inc. De volledige gegevens worden gepresenteerd als een mondelinge presentatie op het 2023 San Antonio Breast Cancer Symposium op 08 december. Kadcyla is goedgekeurd in 113 landen en is de standaardbehandeling voor mensen met HER2-positieve eBC met residuele invasieve ziekte na neoadjuvante behandeling, gebaseerd op eerdere positieve resultaten van KATHERINE waaruit bleek dat Kadcyla het risico op terugkeer van de ziekte of overlijden met de helft verminderde ten opzichte van Herceptin.

Bovendien kwam na drie jaar bij 88,3% van de mensen die met Kadcyla waren behandeld de borstkanker niet terug, vergeleken met 77,0% die met Herceptin waren behandeld, een absolute verbetering van 11,3%. Borstkanker is de meest gediagnosticeerde vorm van kanker, met grote maatschappelijke gevolgen. Ongeveer één op de vijf mensen met borstkanker is HER2-positief, een bijzonder agressieve vorm van de ziekte.

Het doel bij de behandeling van eBC is om mensen de beste kans op genezing te bieden. Hoewel dit doel met elke vooruitgang dichterbij komt, krijgen veel mensen op de lange termijn nog steeds te maken met een terugkeer van de ziekte en zijn er meer gepersonaliseerde behandelingsopties nodig om dit risico te verkleinen en mensen te helpen langer te leven. Kadcyla is ook goedgekeurd voor de behandeling van mensen met HER2-positieve uitgezaaide borstkanker die eerder trastuzumab en een taxaan kregen.