Op 16 november 2023 heeft Steven R. Kalmanson de Raad van Bestuur van Rockwell Automation, Inc. op de hoogte gesteld van zijn voornemen om af te treden en zich niet herkiesbaar te stellen als bestuurder tijdens de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op 6 februari 2024. De heer Kalmanson zal deel blijven uitmaken van de Raad voor de rest van zijn huidige termijn, die vlak voor de Jaarlijkse Vergadering afloopt. In verband met de geplande pensionering van de heer Kalmanson heeft de Raad actie ondernomen om het aantal bestuursleden van de Onderneming terug te brengen van elf naar tien, in overeenstemming met de Herziene Oprichtingsakte en de By-laws van de Onderneming, met ingang vlak voor de Jaarlijkse Vergadering.