Rockwell Land Corporation heeft de winstresultaten bekendgemaakt voor het tweede kwartaal dat eindigde op 30 juni 2020. Voor het tweede kwartaal maakte de onderneming bekend dat de totale inkomsten 924 miljoen PHP bedroegen, tegen 3.446 miljoen PHP een jaar geleden. De bedrijfsinkomsten bedroegen PHP 204 miljoen tegen PHP 1.050 miljoen een jaar geleden. Het nettoverlies bedroeg PHP 47 miljoen, tegen een netto-inkomen van PHP 564 miljoen een jaar geleden. Het gewone verlies per aandeel bedroeg 0,01 VGP, tegen een gewone winst per aandeel van 0,09 VGP een jaar geleden. Voor het halfjaar bedroegen de totale inkomsten 4.141 miljoen PHP, tegen 6.937 miljoen PHP een jaar geleden. De bedrijfsinkomsten bedroegen PHP 1.465 miljoen tegen PHP 2.289 miljoen een jaar geleden. De netto-inkomsten bedroegen VGP 607 miljoen tegen VGP 1.283 miljoen een jaar geleden. De gewone winst per aandeel bedroeg 0,1 VGP, tegen 0,21 VGP een jaar geleden.