Rorze Corporation heeft geconsolideerde winstverwachtingen afgegeven voor de zes maanden die eindigen op 31 augustus 2024 en het boekjaar dat eindigt op 28 februari 2025. Voor de eerste zes maanden verwachtte het bedrijf een netto-omzet van 61.474 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 17.298 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 12.604 miljoen JPY en een winst per aandeel van 715,39 JPY.

Voor het boekjaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van JPY 120.784 miljoen, een bedrijfswinst van JPY 31.617 miljoen, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van JPY 22.916 miljoen en een winst per aandeel van JPY 130,07.