Rorze Corporation heeft een geconsolideerde winstverwachting afgegeven voor het boekjaar dat eindigt op 29 februari 2024. Voor de periode verwacht het bedrijf een netto-omzet van 88.026 miljoen JPY, een bedrijfswinst van 21.619 miljoen JPY, een winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van 15.718 miljoen JPY en een winst per aandeel van 892,13 JPY.