Rorze Corporation heeft een winstverwachting afgegeven voor de zes maanden eindigend op 31 augustus 2023 en het boekjaar eindigend op 29 februari 2024. Voor de zes maanden verwacht het bedrijf een netto-omzet van ¥ 43.127 miljoen. De bedrijfswinst zal uitkomen op ¥10.673 miljoen. Winst toerekenbaar aan eigenaars van de moedermaatschappij van ¥7.633 miljoen. Winst per aandeel van ¥ 433,29.

Voor het jaar verwacht het bedrijf een netto-omzet van ¥ 88.026 miljoen. Een bedrijfsresultaat van ¥ 21.619 miljoen. Winst toerekenbaar aan aandeelhouders van de moedermaatschappij van ¥ 15.718 miljoen. Winst per aandeel van ¥ 892,13.