Op 16 april 2024 kondigde John Chevedden aan dat het een verklaring van vrijstelling van verzoek heeft ingediend bij de Securities and Exchange Commission (Amerikaanse toezichthouder op het effecten- en beurswezen), waarin de aandeelhouders wordt gevraagd te stemmen voor een voorstel met betrekking tot het opstellen van een jaarlijks bijgewerkt verslag met de volgende informatie: 1) het beleid en de procedures van het bedrijf met betrekking tot direct en indirect lobbyen en communicatie via volkslobby's, 2) betalingen door het bedrijf die gebruikt worden voor (a) direct of indirect lobbyen of (b) communicatie via volkslobby's, in elk geval inclusief het bedrag van de betaling en de ontvanger, 3) lidmaatschap van en betalingen aan een van belasting vrijgestelde organisatie die modelwetgeving opstelt en ondersteunt, 4) beschrijving van het besluitvormingsproces van het management en de Raad van Bestuur en het toezicht op het doen van betalingen zoals hierboven beschreven, op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van 2024.