Op 20 september 2023 hebben Joaquin Benes en Juan Vergez ontslag genomen uit de Raad van Bestuur van RVL Pharmaceuticals plc, met onmiddellijke ingang.