BRUSSEL/BERLIJN (dpa-AFX) - De ontwikkeling van een waterstofeconomie heeft donderdag een belangrijke stap voorwaarts gezet. De Europese Commissie heeft in totaal 33 belangrijke waterstofinfrastructuurprojecten in verschillende EU-landen toestemming gegeven voor overheidsfinanciering. Hiertoe behoren 24 projecten in Duitsland. Ze hebben betrekking op de bouw van elektrolysers, opslagfaciliteiten, pijpleidingen en overslagterminals. Staatssteun is in de EU onderworpen aan strenge regels om concurrentievervalsing te voorkomen.

De projecten zijn gecategoriseerd als Belangrijke Projecten van Gemeenschappelijk Europees Belang (IPCEI). Na goedkeuring op EU-niveau zullen de nationale aankondigingen van de vordering nu binnenkort worden gepubliceerd, zoals gemeld door het federale ministerie van Economische Zaken in Berlijn. Volgens de informatie zijn de Duitse regering en de respectieve deelstaten van plan om ongeveer 4,6 miljard euro bij te dragen aan de 24 projecten. Duitse bedrijven zouden nog eens 3,4 miljard euro investeren. Dit is al het derde IPCEI dat een beroep doet op de waterstofindustrie.

Kai Tenzer, woordvoerder van het GetH2 waterstofinitiatief, waarbij bedrijven uit de industrie en de energiesector betrokken zijn, toonde zich tevreden met het besluit. De goedkeuring van de vraag door de EU is een belangrijke basis voor de uiteindelijke investeringsbeslissingen, legde hij uit.

Het GetH2-initiatief roept op tot de bouw van twee elektrolysers in Lingen, Nedersaksen, door RWE en BP. Deze apparaten worden gebruikt om waterstof te produceren. Het omvat ook de bouw van een nieuwe caverne-opslagfaciliteit op een bestaande gasopslaglocatie voor de opslag van waterstof (RWE) en de bouw van een waterstofnetwerk door bestaande pijpleidingen om te bouwen en nieuwe stukken aan te leggen (Nowega, OGE, Thyssengas).

"De vereiste projecten vormen de kern voor de ontwikkeling van een van de eerste binnenlandse waardeketens voor waterstof. De pijpleidingen zullen een verbinding tot stand brengen met industriële sectoren in NRW, waaronder staalfabrieken, chemische parken en raffinaderijen," vervolgt Tenzer.

Er werd ook groen licht gegeven voor een oproep voor projecten van de energiegroep EWE, die zijn samengevat onder de titel "Schone waterstofkustlijn". Deze omvatten twee elektrolysers in Emden en Bremen, pijpleidingen en een opslagproject.

"Voor de Duitse regering is de versterking van de Duitse waterstofeconomie in de hele waardeketen essentieel om een snelle marktgroei mogelijk te maken", legt minister van Economische Zaken Robert Habeck uit. De Duitse IPCEI-pijpleidingprojecten vormen een centraal element voor het waterstofkernnetwerk. "Samen met de bedrijven en de deelstaten kunnen we nu snel overgaan tot de implementatie."

De verantwoordelijke EU-commissaris Margrethe Vestager kondigde aan dat de geproduceerde waterstof medio 2027 beschikbaar zou zijn voor bedrijven in de staal-, cement-, chemische en raffinage-industrie en de mobiliteitssector. Het doel is om de klimaatschadelijke CO2-uitstoot aanzienlijk te verminderen. Volgens de verstrekte informatie omvat het project ook een offshore pijpleidingproject in Duitsland, dat waterstof zal produceren met behulp van windenergie uit de Noordzee./mjm/DP/he