BONN (dpa-AFX) - Zoals gepland zullen eind maart nog zeven bruinkoolgestookte energiecentrales in Duitsland definitief worden stilgelegd. De ontmanteling van alle eenheden was al eerder gepland. Om tijdens de energiecrisis aardgas te besparen bij de elektriciteitsproductie, had de Duitse regering vijf eenheden uit de zogenaamde voorzieningsreserve gehaald. Twee andere eenheden mochten ook na de oorspronkelijk geplande sluitingsdatum in bedrijf blijven. Alle eenheden mochten hun elektriciteit op groothandelsniveau verkopen. Het einde van de winter van 2023/24 is nu eindelijk in zicht.

De eenheden E en F van de energiecentrale Niederaussem en eenheid C van de energiecentrale Neurath in de Rijnlandse mijnstreek werden uit de stand-by gehaald. Ze behoren allemaal tot de energiegroep RWE. In het Lausitzer kolengebied werden de eenheden E en F van de energiecentrale Jänschwalde, die eigendom zijn van het energiebedrijf Leag, teruggewonnen. Twee andere eenheden (D en E) van de energiecentrale Neurath van RWE werden toegevoegd en hun werking werd uitgebreid.

Voormalige werknemers keerden ook terug van hun pensioen naar hun oude baan voor de reactivering van de centrales uit veiligheidsstandby. Anderen stelden de start van hun pensioen uit.

De zeven eenheden hebben een totale output van ongeveer 3,1 gigawatt. Ter vergelijking: de steenkoolcentrale Datteln 4 heeft een vermogen van iets minder dan 1,1 gigawatt. Volgens het Bundesnetzagentur waren er in november in Duitsland elektriciteitscentrales met een totale capaciteit van 245 gigawatt op de markt. Hernieuwbare energiebronnen waren goed voor ongeveer 159 gigawatt hiervan.

Het netwerkagentschap gelooft niet dat de stilleggingen de voorzieningszekerheid in gevaar zullen brengen. "De stilleggingen zijn gepland en er is dienovereenkomstig rekening mee gehouden in alle voorzieningsprognoses. De leveringszekerheid is nog steeds gegarandeerd", aldus een woordvoerder. Elektriciteit zal worden opgewekt in het Europese netwerk waar dat het gunstigst is. "Duitsland en de andere Europese landen profiteren wederzijds van de meest gunstige opwekkingsomstandigheden." In elk geval zullen de goedkoopste opwekkingstechnologieën die momenteel beschikbaar zijn het eerst worden gebruikt, zei de woordvoerder.

Het Bondsministerie van Economische Zaken is wettelijk verplicht om te onderzoeken hoeveel extra broeikasgassen er zijn uitgestoten door het in bedrijf houden van kolengestookte elektriciteitscentrales. Het moet voor eind juni voorstellen doen over welke maatregelen genomen kunnen worden om deze extra uitstoot te compenseren./tob/DP/zb