S Hotels and Resorts Public Company Limited heeft tijdens haar vergadering van de Raad van Bestuur op 27 oktober 2023 het ontslag van de heer Dirk Andre Lena De Cuyper met ingang van 16 november 2023 bevestigd en besloten om de benoeming van de heer Michael Marshall als Chief Executive Officer (CEO) met ingang van 16 november 2023 goed te keuren.